ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารสถานศึกษา นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของคณะครู โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 (การสอนระหว่างวันที่ 19-24 กรกฎาคม 2564)
ผู้บริหารสถานศึกษา นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของคณะครู โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 (การสอนระหว่างวันที่ 19-24 กรกฎาคม 2564) และ On-Hand สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนแบบออนไลน์ได้
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2564,11:10   อ่าน 5 ครั้ง