ข่าวประชาสัมพันธ์
งาน Thailand e-Commerce Week 2017 (อ่าน 15) 22 พ.ย. 60
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามและรั้วโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (อ่าน 9) 16 พ.ย. 60
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามและรั้วโรงเรียน (อ่าน 9) 16 พ.ย. 60
เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และรับผลการเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (อ่าน 17) 25 ต.ค. 60
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 วันที่ 10 - 12 ต.ค. 2560 ได้ไปต่อระดับภาค 19 เหรียญทอง (อ่าน 18) 13 ต.ค. 60
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 (อ่าน 17) 09 มิ.ย. 60
ไหว้ครู วันที่ 15 มิถุนายน 2560 (อ่าน 20) 09 มิ.ย. 60
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 (อ่าน 19) 17 เม.ย. 60
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เปิดเรียนวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (อ่าน 23) 17 เม.ย. 60
นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 รับหนังสือเรียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 (อ่าน 25) 17 เม.ย. 60