ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 145) 15 พ.ค. 65
ประกาศแจ้งวันเวลา รับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 143) 09 พ.ค. 65
การแต่งการของนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 211) 06 พ.ค. 65
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 173) 06 พ.ค. 65
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เรื่องกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 398) 31 มี.ค. 65
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เรื่องนัดหมายมอบอาหารเสริมนักเรียน (นม) (อ่าน 179) 31 มี.ค. 65
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เรื่องการมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 533) 15 มี.ค. 65
คู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2564 (อ่าน 378) 05 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เรื่องการเปิดเรียน และแนวปฎิบัติการมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) เฉพาะนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ (อ่าน 343) 16 พ.ย. 64
ประกาศ‼️ เรื่อง มาตรการป้องกัน การติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) (อ่าน 340) 06 พ.ย. 64
ประกาศ‼️ เรื่อง กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) (อ่าน 264) 30 ต.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เรื่องนัดหมายการรับอาหารเสริม(นม) (อ่าน 270) 30 ต.ค. 64
ประกาศ‼️ เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) (ฉบับที่ 1) (อ่าน 248) 30 ต.ค. 64
การใช้งาน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียน (อ่าน 284) 30 ต.ค. 64
ประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมในการรับงินช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (อ่าน 260) 08 ก.ย. 64
ขอแสดงความยินดี กับ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 (อ่าน 215) 08 ก.ย. 64
ขอแสดงความยินดี กับ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 (อ่าน 207) 08 ก.ย. 64
ขอแสดงความยินดี กับ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 (อ่าน 192) 08 ก.ย. 64
ขอแสดงความยินดี กับ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 (อ่าน 171) 08 ก.ย. 64
ขอแสดงความยินดี กับ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 (อ่าน 172) 08 ก.ย. 64
แนวทางดำเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในสถานการณ์ covid-19 (อ่าน 152) 11 ส.ค. 64
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ของนักเรียนและบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 13) (อ่าน 191) 21 ก.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เรื่อง เลื่อนการเปิดเรียน (On Site) ภาคเรียนที่ 1/2564 (11 กรกฎาคม 2564) (อ่าน 215) 11 ก.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เรื่อง เลื่อนการเปิดเรียน (On Site) ภาคเรียนที่ 1/2564 (4 กรกฎาคม 2564) (อ่าน 228) 04 ก.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน (On Site) ภาคเรียนที่ 1/2564 (2 กรกฎาคม 2564) (อ่าน 237) 03 ก.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เรื่อง เลื่อน เปิดการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 205) 26 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 233) 11 มิ.ย. 64
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 234) 11 มิ.ย. 64
มาตรการแนวปฏิบัติการเปิดเรียน 1/2564 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 (อ่าน 218) 01 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 267) 15 พ.ค. 64
ทบทวนการเข้าใช้งานระบบ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 321) 18 เม.ย. 64
ด้วยโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 มีความห่วงใยนักเรียน ผู้ปกครองในช่วงปิดภาคเรียน กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 307) 16 เม.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 (อ่าน 359) 25 มี.ค. 64
โรงเรียนแสดงความยินดีกับ ด.ช.ณฐกร ยะโส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 (อ่าน 465) 19 ก.พ. 64
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 487) 18 ก.พ. 64
ขอขอบคุณ นาย ธราธิป ระวังสุข สารวัตรกำนัน ต.เวียงสระ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรพรรดิ 59 (อ่าน 401) 03 ก.พ. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ​ ปีการศึกษา​ 2564 (อ่าน 450) 01 ก.พ. 64
วันที่ 27-30 มกราคม 2564 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น อ.1 - ป. 6 ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 411) 30 ม.ค. 64
มอบเกียรติบัตร และโล่เกียรติคุณให้แก่ เด็กหญิงไอริน เปี่ยมปรีดากุล (อ่าน 392) 29 ม.ค. 64
ขอเชิญประชุม (อ่าน 365) 26 ม.ค. 64
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน IEP ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 377) 24 ม.ค. 64
มอบเกียรติบัตร รางวัล“เยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน” (อ่าน 391) 21 ม.ค. 64
ออกเยี่ยมคาวะ อดีตข้าราชการครู (อ่าน 380) 21 ม.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนชดเชย​ ภาคเรียนที่​ 2​ ปีการศึกษา​ 2563 (อ่าน 343) 21 ม.ค. 64
เปิดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 (อ่าน 316) 18 ม.ค. 64
วันที่ 12 ม.ค. 2564 นักวิชาการตรวจสอบภายในจาก สพป.สฎ.3 ติดตามตรวจสอบภายในการดำเนินงาน (อ่าน 379) 12 ม.ค. 64
คำขวัญวัน​เด็ก​ ปี​ 2564 (อ่าน 327) 09 ม.ค. 64
คณะผู้บริหารและตัวแทนครู ออกเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 (อ่าน 264) 07 ม.ค. 64
ผอ.พบปะผู้ปกครองในไลน์ห้องเรียน เพื่อทำความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิดระบาดระลอกใหม่ (อ่าน 38) 07 ม.ค. 64
ประชุมเตรียมความพร้อมวางแผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid 19 (อ่าน 280) 07 ม.ค. 64