ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ของนักเรียนและบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 13) (อ่าน 11) 21 ก.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เรื่อง เลื่อนการเปิดเรียน (On Site) ภาคเรียนที่ 1/2564 (11 กรกฎาคม 2564) (อ่าน 29) 11 ก.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เรื่อง เลื่อนการเปิดเรียน (On Site) ภาคเรียนที่ 1/2564 (4 กรกฎาคม 2564) (อ่าน 30) 04 ก.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน (On Site) ภาคเรียนที่ 1/2564 (2 กรกฎาคม 2564) (อ่าน 41) 03 ก.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เรื่อง เลื่อน เปิดการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 39) 26 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 71) 11 มิ.ย. 64
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 69) 11 มิ.ย. 64
มาตรการแนวปฏิบัติการเปิดเรียน 1/2564 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 (อ่าน 71) 01 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 108) 15 พ.ค. 64
ทบทวนการเข้าใช้งานระบบ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 160) 18 เม.ย. 64
ด้วยโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 มีความห่วงใยนักเรียน ผู้ปกครองในช่วงปิดภาคเรียน กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 156) 16 เม.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 (อ่าน 188) 25 มี.ค. 64
โรงเรียนแสดงความยินดีกับ ด.ช.ณฐกร ยะโส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 (อ่าน 267) 19 ก.พ. 64
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 283) 18 ก.พ. 64
ขอขอบคุณ นาย ธราธิป ระวังสุข สารวัตรกำนัน ต.เวียงสระ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรพรรดิ 59 (อ่าน 226) 03 ก.พ. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ​ ปีการศึกษา​ 2564 (อ่าน 247) 01 ก.พ. 64
วันที่ 27-30 มกราคม 2564 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น อ.1 - ป. 6 ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 222) 30 ม.ค. 64
มอบเกียรติบัตร และโล่เกียรติคุณให้แก่ เด็กหญิงไอริน เปี่ยมปรีดากุล (อ่าน 205) 29 ม.ค. 64
ขอเชิญประชุม (อ่าน 198) 26 ม.ค. 64
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน IEP ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 217) 24 ม.ค. 64
มอบเกียรติบัตร รางวัล“เยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน” (อ่าน 216) 21 ม.ค. 64
ออกเยี่ยมคาวะ อดีตข้าราชการครู (อ่าน 205) 21 ม.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนชดเชย​ ภาคเรียนที่​ 2​ ปีการศึกษา​ 2563 (อ่าน 174) 21 ม.ค. 64
เปิดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 (อ่าน 158) 18 ม.ค. 64
วันที่ 12 ม.ค. 2564 นักวิชาการตรวจสอบภายในจาก สพป.สฎ.3 ติดตามตรวจสอบภายในการดำเนินงาน (อ่าน 203) 12 ม.ค. 64
คำขวัญวัน​เด็ก​ ปี​ 2564 (อ่าน 171) 09 ม.ค. 64
คณะผู้บริหารและตัวแทนครู ออกเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 (อ่าน 143) 07 ม.ค. 64
ผอ.พบปะผู้ปกครองในไลน์ห้องเรียน เพื่อทำความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิดระบาดระลอกใหม่ (อ่าน 19) 07 ม.ค. 64
ประชุมเตรียมความพร้อมวางแผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid 19 (อ่าน 152) 07 ม.ค. 64
ขอความร่วมมือ สำหรับผู้มาติดต่อโรงเรียนต้องได้รับการคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน​ (อ่าน 174) 04 ม.ค. 64
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า​ 2019 (อ่าน 163) 04 ม.ค. 64
สวัสดีปีใหม่​ 2564 (อ่าน 141) 31 ธ.ค. 63
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 จัดกิจกรรมส่งท้าย ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (อ่าน 148) 30 ธ.ค. 63
กีฬาสานสัมพันธ์ ฉันพี่น้อง 217 (อ่าน 173) 29 ธ.ค. 63
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 160) 28 ธ.ค. 63
ผอ. มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ วชิรวิชาการ จ.สุราษฎร์ธานี (อ่าน 171) 18 ธ.ค. 63
วันที่ 18 ธ.ค. 2563 รร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพ ที่ 217 เดินรณรงค์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายก อบจ. (อ่าน 185) 18 ธ.ค. 63
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยให้แก่โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 (อ่าน 185) 10 ธ.ค. 63
วันที่​ 2​ ธันวาคม​ 2563​ แจ้งให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้าน​ เวลา​ 12.30​ น. (อ่าน 211) 02 ธ.ค. 63
ประกาศหยุดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ​ ในวันที่​ 3​ ธันวาคม​ 2563 (อ่าน 209) 02 ธ.ค. 63