ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 วันที่ 10 - 12 ต.ค. 2560 ได้ไปต่อระดับภาค 19 เหรียญทอง (อ่าน 9) 13 ต.ค. 60
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 (อ่าน 11) 09 มิ.ย. 60
ไหว้ครู วันที่ 15 มิถุนายน 2560 (อ่าน 13) 09 มิ.ย. 60
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 (อ่าน 13) 17 เม.ย. 60
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เปิดเรียนวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (อ่าน 17) 17 เม.ย. 60
นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 รับหนังสือเรียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 (อ่าน 17) 17 เม.ย. 60