ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารสถานศึกษา นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของคณะครู โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 และ On-Hand สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนแบบออนไลน์ได้
ผู้บริหารสถานศึกษา นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของคณะครู โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 และ On-Hand สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนแบบออนไลน์ได้
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2564,09:16   อ่าน 23 ครั้ง