คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ ช่วยบำรุง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ศรีเปารยะ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกร ศิริวัฒโณ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศรัญ รัชชู
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย ชูทัพ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางศรีวิภา ขวัญช่วย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.เสริมพัฒน์ ศรีปาน
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด ลิ้มชัยชะทา
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงศ์ ยังชู
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพล ชูทัพ
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระชัยวัฒน์ จิรธมโม
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณพณ หวานแก้ว
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวิทย์ ช่วงชุณห์ส่อง
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ