ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานวิชาการ สาระภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นายเกษม โต๊ะนาย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2561,15:00  อ่าน 242 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานวิชาการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ชื่ออาจารย์ : นางภัททิรา คงหมุน
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2561,14:58  อ่าน 271 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สนุกกับเกมเพลงครื้นเครงภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นายเกษม โต๊ะนาย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2560,14:39  อ่าน 278 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อ Application
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขนิษฐา จิรานันท์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2560,15:54  อ่าน 281 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องอาณาจักรสุโขทัย
ชื่ออาจารย์ : นางณชนก ชัยสงคราม
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2560,15:25  อ่าน 864 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุณยนุช จินาวงศ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2560,15:02  อ่าน 505 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอนวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุณยนุช จินาวงศ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2560,10:09  อ่าน 313 ครั้ง
รายละเอียด..