ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camps)
วันที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camps) โดยครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ร่วมกับครูชาวต่างชาติ(หลักสูตร IEP)
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2564,19:33   อ่าน 109 ครั้ง