ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลเมืองเวียงกับโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองเวียง ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ วัดเวียงสระ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2562,09:29   อ่าน 94 ครั้ง