ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เรื่อง เลื่อนการเปิดเรียน (On Site) ภาคเรียนที่ 1/2564 (11 กรกฎาคม 2564)
ด้วย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ได้กำหนดการเปิด ทำการเรียนการสอนที่โรงเรียน (เดิม) ในวันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564 
แต่จากการเฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) พบว่า นักเรียนที่อยู่ในเขตบริการ หรือ 
ภูมิลำเนาของนักเรียน ส่วนใหญ่ยังมีผู้มีความเสี่ยงสูง โรงเรียนฯ จึงเลื่อนการเปิดเรียน เป็น On site  (เรียนที่โรงเรียนฯ) และยังคงใช้วิธีการเรียน
การสอนแบบ On-Line, On-Demand และ On-Hand ในทุกระดับชั้นจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้โรงเรียนฯ จะแจ้งให้ทราบ ตามลำดับ
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2564,00:00   อ่าน 29 ครั้ง