ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เรื่อง เลื่อนการเปิดเรียน (On Site) ภาคเรียนที่ 1/2564 (4 กรกฎาคม 2564)
ด้วย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ได้กำหนดการเปิด ทำการเรียนการสอนที่โรงเรียน (เดิม) ในวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 แต่จากการเฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) พบว่า นักเรียนที่อยู่ในเขตบริการ หรือ ภูมิลำเนาของนักเรียน ส่วนใหญ่ยังมีผู้มีความเสี่ยงสูง โรงเรียนฯ จึงเลื่อนการเปิดเรียน เป็น On site  (เรียนที่โรงเรียนฯ) เป็นวันจันทร์ 12 กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2564,00:00   อ่าน 30 ครั้ง